Icon

Polityka prywatności dotyczy serwisu https://loftowydesign.pl/ (dalej „SERWIS”) prowadzonego przez:


Sławomira Hudziaka prowadzącego działalność gospodarczą jako „METALEX SŁAWOMIR HUDZIAK” z siedzibą w Złotowie (ul. Wybudowanie pod Łąg 2, 89-650 Złotowo) która została wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx) i której nadano numer NIP 5551861947.


(zwanego dalej „ADMINISTRATOREM”)


DANE OSOBOWE


W przypadku skorzystania z dostępnych na SERWISIE formularzy lub przesłania korespondencji na adres kontakt@gregormedia.com.pl lub inny z domeny gregormedia.com.pl Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)


•ADMINISTRATOR Twoich danych osobowych to: Sławomir Hudziak


Kontakt z ADMINISTRATOREM: We wszystkich sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi możesz skontaktować się za pośrednictwem, e-mail: slawhudy85@wp.pl telefon: 696677445, pisemnie: Metalex Sławomir Hudziak ul. Wybudowanie pod Łąg 2, 89-650 Złotowo


•Podstawa i Cel do przetwarzania Twoich danych osobowych: Twoje dane są przetwarzane w celu złożenia oferty lub wykonania umowy. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.). Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


•Kto ma wgląd w Twoje dane osobowe: podmioty zapewniające obsługę księgową przedsiębiorstwa, podmioty zapewniające obsługę prawną przedsiębiorstwa, upoważnieni pracownicy i zleceniobiorcy, podmioty dokonujące przewozu produktu oraz świadczące obsługę płatności. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


•Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe: Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres 6 lat w celu rozpoznania Twoich roszczeń lub zapewnienia Ci obsługi posprzedażowej.


•Twoje prawa, czyli przysługuje Ci: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do żądania usunięcia danych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do przenoszenia danych. •Jak skorzystać z przysługujących Ci praw: w celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: slawhudy85@wp.pl , zadzwoń́ pod numer: 696677445


•Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:

            •podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne

            •podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy


•Informacja o braku podania danych:

            •możemy odmówić złożenia oferty

            •możemy odmówić zawarcia umowy


ADMINISTRATOR zapewnia, że chroni Twoje dane zgodnie z obowiązującym prawem oraz normami ochrony bezpieczeństwa.


POLITYKA COOKIES


•Ciasteczka (ang. cookies) stanowią informacje tekstowe przesyłane do Ciebie przez serwer www. Ciasteczka są zapisywane i przechowywane na Twoich komputerach, tabletach, smartphonach lub podobnych urządzeniach.


•Ciasteczka zawierają informacje o stronie, z której pochodzą, unikalny numer oraz ich czas przechowywania.


•Ciasteczka służą nam do:

            •optymalizacji korzystania z SERWISU,

            •dostosowania zawartości stron do Twoich preferencji,

            •do statystyk (są one anonimowe).


•W ramach SERWISU możemy stosować następujące rodzaje ciasteczek:

            •ciasteczka „niezbędne” do korzystania z serwisu (np.: uwierzytelniające pliki),

            •ciasteczka „od bezpieczeństwa” (np.: odpowiedzialne za wykrywanie nadużyć),

            •ciasteczka „od informacji” (np.: zbierające informacje o sposobie korzystania z SERWISU,

            •ciasteczka „od pamiętania” (np.: odpowiedzialne za zapamiętanie i Twoich ustawień w zakresie języka, regiony, rozmiaru czcionki etc.)


.•Korzystając z SERWISU wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą polityką. 


•Aby zrezygnować z korzystania z ciasteczek zmień ustawienia wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki (Explorer, Chrome, Opera etc.) lub zaprzestań korzystania z SERWISU.

Polityka prywatności

kontakt@mail.com

Skontaktuj się:

Łubna 18, 89-650 Czersk